زمان مطالعه 3 دقیقه

میزان پوشش دهی سنگ کوبیک:

جنس سنگ ابعاد (cm) میزان پوشش دهی هر تن به متر مربع (ton/m2)
گرانیت

Granite

سایز 10*10*10 3.6
سایز 10*10*5 7.2
سایز 10*10*3 10.5
مرمریت-کریستال

Marble

سایز 10*10*10 3.7
سایز 10*10*5 7.4
سایز 10*10*3 11
تراورتن

Travertine

سایز 10*10*10 4
سایز 10*10*5 8
سایز 10*10*3 12

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید میزان پوشش دهی سنگ کوبیک بر حسب ابعاد و جنس متفاوت است که متاسفانه در بین فعالان حوزه سنگ کوبیک توجهی به تاثیر جنس سنگ کوبیک و چگالی آن بر میزان پوشش دهی سنگ کوبیک نمی‌شود.

فعالان بازار در یک اندازه‌گیری کلی میزان پوشش دهی سنگ کوبیک گرانیت، مرمریت و تراورتن را مساوی در نظر گرفته و فقط با لحاظ کردن ابعاد آن اقدام به محاسبه میزان پوشش دهی سنگ کوبیک می‌کنند که امر ممکن است منجر به ایجاد خطای محاسباتی در سفارش گذاری برای مصرف کنندگان شود. به همین دلیل سعی داریم در این مقاله نسبت به تدقیق این امور اقدام کنیم.

 • چه عواملی بر میزان پوشش دهی سنگ کوبیک تاثیرگذار است؟

  1. ابعاد سنگ کوبیک
  2. جنس سنگ کوبیک
  3. نحوه بندکشی در چیدمان محل نصب سنگ کوبیک
  4. کیفیت دستگاه تولید سنگ کوبیک

 

 1. ابعاد سنگ کوبیک:

 

تاثیر ابعاد سنگ کوبیک بر میزان پوشش دهی سنگ کوبیک

 • ضخامت سنگ کوبیک:

بیشترین تاثیر در خصوص پوشش‌دهی سنگ کوبیک، ابعاد برش آن می‌باشد که به صورت ساده می‌توان گفت هرچه ضخامت سنگ کوبیک کمتر باشد میزان پوشش‌دهی آن سنگ کوبیک بیشتر است. روشن است هر تن سنگ کوبیک با ضخامت کمتر شامل تعداد بیشتری سنگ کوبیک می‌باشد و این امر باعث می‌شود پوشش‌دهی سنگ کوبیک با ضخامت پایین، بیشتر از پوشش‌دهی سنگ کوبیک با ضخامت بالا باشد. در مجموعه کارخانجات اصفهان کوبیک تولید سنگ کوبیک با سه اندازه 10cm,5cm,3cm تولید می‌شود و تولیدات با ابعاد متفاوت به صورت سفارشی تولید می‌گردد.

 • طول و عرض سنگ کوبیک:

بعد از مسئله ابعاد ارتفاعی (ضخامت) سنگ کوبیک که بیشترین تاثیر بر روی میزان پوشش‌دهی سنگ کوبیک دارد ابعاد طول و عرض سنگ کوبیک نیز اهمیت غیر مستقیم بر میزان پوشش‌دهی سنگ کوبیک دارد به نحوی که اگر چیدمان سنگ کوبیک را با بند کشی در نظر بگیریم، استفاده از سنگ کوبیک با طول و عرض کمتر باعث افزایش سطح پوشش دهی سنگ کوبیک می‌گردد. برای مثال استفاده از سنگ کوبیک با طول 10cm دو برابر بیشر از سنگ کوبیک با طول 20cm فاصله بند کشی دارد. این یعنی مساحت بیشتری با بندکشی بین سنگ ها پر می‌شود و میزان کمتری سنگ کوبیک مصرف می‌شود.

 

 1. جنس سنگ کوبیک:تاثیر جنس سنگ بر میزان پوشش دهی سنگ کوبیک

همانگونه که در جدول بالا مشاهده کردیم جنس سنگ کوبیک در میزان پوشش‌دهی سنگ کوبیک موثر است. به عبارت ساده سبک بودن سنگ کوبیک باعث افزایش پوشش‌دهی سنگ کوبیک می‌گردد به نحوی که یک تن سنگ کوبیک تراورتن بیشتر از یک تن سنگ کوبیک گرانیت پوشش دهی ایجاد می‌کند. سبک بودن سنگ کوبیک تراورتن بخاطر چگالی پایین این محصول است که دلیل آن ساختار متخلخل سنگ تراورتن است.(مراجعه شود به آشنایی با انواع سنگ کوبیک) در مقابل سنگ کوبیک گرانیت دارای وزن بالایی است و دلیل آن چگال بودن ماده گرانیت است که فاقد هرگونه تخلخل می‌باشد.

 

 1. نحوه بندکشی در چیدمان محل نصب سنگ کوبیک:

  تاثیر بندکشی بر میزان پوشش دهی سنگ کوبیک

موضوع تاثیر گذار دیگر بر میزان پوشش‌دهی سنگ کوبیک وجود یا عدم وجود بندکشی در چیدمان سنگ کوبیک است. استفاده از بند کشی میزان مصرف سنگ کوبیک را کاهش می‌دهد و استفاده از بندکشی با عرض بیشتر مصرف سنگ کوبیک را کمتر نیز می‌کند. به همین ترتیب نصب سنگ کوبیک بدون بند کشی و به صورت لب به لب میزان پوشش‌دهی سنگ کوبیک را کاهش می‌دهد.

   4. کیفیت دستگاه تولید سنگ کوبیک:

تاثیر برش بر میزان پوشش دهی سنگ کوبیک

آخرین پارامتر تعیین کننده در میزان پوشش دهی سنگ کوبیک سلامت و ظرافت دستگاه تولید سنگ کوبیک می‌باشد. استفاده از دستگاه های برش (قله بر) با کیفیت بالا و سرویس به موقع این دستگاه منتج به تولید محصولات با رتبه کیفی ممتاز (مناسب برای صادرات سنگ کوبیک) می‌شود و استفاده از قله بر بی کیفیت و یا عدم انجام سرویس به موقع موجب کاهش رده کیفی محصولات سنگ کوبیک به درجه یک و یا حتی درجه 2 میشود.(پایه محصولات گروه اصفهان کوبیک سنگ کوبیک کیفیت ممتاز میباشد)

بعد از برش کوپ سنگ با قله بر زمان برش سنگ کوبیک با دستگاه برش عمودی برای تولید سنگ کوبیک شش وجه برش و یا استفاده از دستگاه گیوتین برای تولید سنگ کوبیک منظم میباشد که در اینجا نیز استفاده از دستگاه های دقیق تر منجر به تولید محصولات با کیفیت تر و در نهایت افزایش میزان پوشش‌دهی سنگ کوبیک می‌گردد.

استفاده از دستگاه گیوتین با فک کوچک تر اگر چه زمان بیشتری به فرآیند تولید سنگ کوبیک تحمیل می‌کند اما محصول نهایی با کیفیت تر و با ظرافت بیشتری تولید می‌کند. شایان ذکر است خطوط 1 تا 3 و خط 9 تولید گروه کارخانجات اصفهان کوبیک از دستگاه گیوتین با فک کوچک استفاده می‌کنند و این امر باعث تولید محصولات ممتاز در این کارخانه گردیده است.