قیمت سنگ کوبیک منظم

 • سنگ کوبیک گرانیت مشکی 3,700,000
 • سنگ کوبیک گرانیت سفید 3,600,000
 • سنگ کوبیک گرانیت خرمدره 3,600,000
 • سنگ کوبیک گرانیت قرمز 3,600,000
 • سنگ کوبیک تراورتن کرم 2,600,000
 • سنگ کوبیک تراورتن لیمویی 3,000,000
 • سنگ کوبیک تراورتن قرمز 3,000,000
 • سنگ کوبیک کریستال لاشتر 3,000,000
 • سنگ کوبیک شبه گرانیت مشکی 3,600,000

برای مشاهده جزئیات بیشتر قیمتهای سنگ کوبیک در زیر هر عکس (علامت +) کلیک کنید.

 • قیمت سنگ کوبیک منظم به عواملی مانند جنس سنگی که کوبیک منظم از آن تهیه شده و ابعاد برش سنگ بستگی دارد. مواردی مانند فاصله معادن تا کارخانه و قیمت کوپ معدن در تعیین قیمت سنگ تاثیر گذار است.
 • ابعاد برش سنگ نیز تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده سنگ کوبیک دارد. به نحوی که هرچه ضخامت سنگ کمتر باشد نیاز به تعداد برش بیشتری دارد و این عامل باعث می‌شود سنگ کوبیک با ضخامت کمتر قیمت بیشتری نسبت به مشابه ضخیم تر خود دارد.
 • شایان ذکر است کوبیک منظم با ضخامت کمتر میزان پوشش بیشتری نسبت به کوبیک منظم مشابه با ضخامت بیشتر دارد و این عامل باعث می‌شود به عنوان مثال کوبیک منظم با ضخامت 3 سانتی‌متر (گرچه قیمت بیشتری دارد) مقرون به صرفه تر از مشابه آن با ضخامت 5 یا 10 سانتی‌متر می‌باشد.
 • سنگ کوبیک منظم رایج ترین نوع برش در میان انواع سنگ کوبیک است که با هر چهار نوع سنگ گرانیت، تراورتن، مرمریت و کریستال در مجموعه کارخانجات اصفهان کوبیک تولید می‌گردد.
 • کوبیک منظم به طور کلی دارای 4 وجه بریده شده و 2 وجه شکسته (گیوتین) می‌باشد. به نحوی که وجه شکسته در بالا قرار گرفته (سطح پوشش) و باعث ایجاد جلوه طبیعی سنگ در چشم بیننده می‌شود.
 • کوبیک منظم به دلیل وجود سطح ناهموار می‌تواند اصطکاک خوبی برای معابر خودرویی یا عابر پیاده ایجاد کند به نحوی که کوبیک منظم را میتوان در سطوح شیب دار برای جلوگیری از لغزش استفاده کرد.
 • برای خرید این محصول با مدیر فروش اصفهان کوبیک تماس بگیرید.

میزان پوشش دهی هر تن سنگ کوبیک چند متر مربع است ؟

سنگفرش کوبیک گرانیت مشکی

Black granite cubic pavement

گراینت دودی-بافت نزدیک

قیمت

برای مشاهده قیمت روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.700.000 تومان

for export:

Bulk: 75.00 USD per Ton
FIBC: 80.00 USD per Ton
Box Pallet: 90.00 USD per Ton
هر تن: 4.300.000 تومان

for export:

Bulk: 83.00 USD per Ton
FIBC: 88.00 USD per Ton
Box Pallet: 98.00 USD per Ton
هر تن: 4.900.000 تومان

for export:

Bulk: 93.00 USD per Ton
FIBC: 98.00 USD per Ton
Box Pallet: 108.00 USD per Ton

سنگفرش کوبیک گرانیت سفید

White granite cubic pavement

گرانیت سفید نطنز-بافت نزدیک

قیمت

برای مشاهده قیمت روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.600.000 تومان

for export:

Bulk: 75.00 USD per Ton
FIBC: 80.00 USD per Ton
Box Pallet: 90.00 USD per Ton
هر تن: 4.200.000 تومان

for export:

Bulk: 83.00 USD per Ton
FIBC: 88.00 USD per Ton
Box Pallet: 98.00 USD per Ton
هر تن: 4.800.000 تومان

for export:

Bulk: 93.00 USD per Ton
FIBC: 98.00 USD per Ton
Box Pallet: 108.00 USD per Ton

سنگفرش کوبیک گرانیت خرمدره

Khoramdare granite cubic pavement

گرانیت خرمدره-بافت نزدیک

قیمت

برای مشاهده قیمت روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.600.000 تومان

for export:

Bulk: 75.00 USD per Ton
FIBC: 80.00 USD per Ton
Box Pallet: 90.00 USD per Ton
هر تن: 4.200.000 تومان

for export:

Bulk: 83.00 USD per Ton
FIBC: 88.00 USD per Ton
Box Pallet: 98.00 USD per Ton
هر تن: 4.800.000 تومان

for export:

Bulk: 93.00 USD per Ton
FIBC: 98.00 USD per Ton
Box Pallet: 108.00 USD per Ton

سنگفرش کوبیک گرانیت قرمز

Red granite cubic pavement

گرانیت قرمز-بافت نزدیک

قیمت

برای مشاهده قیمت روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.600.000 تومان

for export:

Bulk: 75.00 USD per Ton
FIBC: 80.00 USD per Ton
Box Pallet: 90.00 USD per Ton
هر تن: 4.200.000 تومان

for export:

Bulk: 83.00 USD per Ton
FIBC: 88.00 USD per Ton
Box Pallet: 98.00 USD per Ton
هر تن: 4.800.000 تومان

for export:

Bulk: 93.00 USD per Ton
FIBC: 98.00 USD per Ton
Box Pallet: 108.00 USD per Ton

سنگفرش کوبیک تراورتن سفید/کرم

White travertine cubic pavement

تراورتن سفید - کرم-بافت نزدیک

قیمت

برای مشاهده قیمت روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 2.600.000 تومان

for export:

Bulk: 55.00 USD per Ton
FIBC: 60.00 USD per Ton
Box Pallet: 70.00 USD per Ton
هر تن: 3.200.000 تومان

for export:

Bulk: 61.00 USD per Ton
FIBC: 66.00 USD per Ton
Box Pallet: 76.00 USD per Ton
هر تن: 3.800.000 تومان

for export:

Bulk: 69.00 USD per Ton
FIBC: 74.00 USD per Ton
Box Pallet: 84.00 USD per Ton

سنگفرش کوبیک تراورتن لیمویی

Yellow travertine cubic pavement

قیمت

برای مشاهده قیمت روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.000.000 تومان

for export:

Bulk: 63.00 USD per Ton
FIBC: 68.00 USD per Ton
Box Pallet: 78.00 USD per Ton
هر تن: 3.600.000 تومان

for export:

Bulk: 73.00 USD per Ton
FIBC: 78.00 USD per Ton
Box Pallet: 88.00 USD per Ton
هر تن: 4.200.000 تومان

for export:

Bulk: 81.00 USD per Ton
FIBC: 86.00 USD per Ton
Box Pallet: 96.00 USD per Ton

سنگفرش کوبیک تراورتن قرمز

Red travertine cubic pavement

تراورتن قرمز-بافت نزدیک

قیمت

برای مشاهده قیمت روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.000.000 تومان

for export:

Bulk: 63.00 USD per Ton
FIBC: 68.00 USD per Ton
Box Pallet: 78.00 USD per Ton
هر تن: 3.600.000 تومان

for export:

Bulk: 73.00 USD per Ton
FIBC: 78.00 USD per Ton
Box Pallet: 88.00 USD per Ton
هر تن: 4.200.000 تومان

for export:

Bulk: 81.00 USD per Ton
FIBC: 86.00 USD per Ton
Box Pallet: 96.00 USD per Ton

سنگفرش کوبیک کریستال مشکی

Black marble cubic pavement

کریستال مشکی لاشتر-بافت نزدیک

قیمت

برای مشاهده قیمت روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.000.000 تومان

for export:

Bulk: 63.00 USD per Ton
FIBC: 68.00 USD per Ton
Box Pallet: 78.00 USD per Ton
هر تن: 3.600.000 تومان

for export:

Bulk: 73.00 USD per Ton
FIBC: 78.00 USD per Ton
Box Pallet: 88.00 USD per Ton
هر تن: 4.200.000 تومان

for export:

Bulk: 81.00 USD per Ton
FIBC: 86.00 USD per Ton
Box Pallet: 96.00 USD per Ton

سنگفرش کوبیک شبه گرانیت مشکی

pseudo-granite cubic pavement

قیمت

برای مشاهده قیمت روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.600.000 تومان

for export:

Bulk: 75.00 USD per Ton
FIBC: 80.00 USD per Ton
Box Pallet: 90.00 USD per Ton
هر تن: 4.200.000 تومان

for export:

Bulk: 83.00 USD per Ton
FIBC: 88.00 USD per Ton
Box Pallet: 98.00 USD per Ton
هر تن: 4.800.000 تومان

for export:

Bulk: 93.00 USD per Ton
FIBC: 98.00 USD per Ton
Box Pallet: 108.00 USD per Ton