قیمت سنگ کوبیک شش وجه برش

 • قیمت سنگ کوبیک گرانیت مشکی 4,200,000
 • قیمت سنگ کوبیک گرانیت سفید 4,200,000
 • قیمت سنگ کوبیک گرانیت خرمدره 4,200,000
 • قیمت سنگ کوبیک گرانیت قرمز 4,500,000
 • قیمت سنگ کوبیک تراورتن کرم 3,000,000
 • قیمت سنگ کوبیک تراورتن لیمویی 3,500,000
 • قیمت سنگ کوبیک تراورتن قرمز 3,500,000
 • قیمت سنگ کوبیک کریستال مشکی 3,500,000
 • قیمت سنگ کوبیک شبه گرانیت مشکی 4,200,000
 • قیمت سنگ کوبیک کریستال طوسی 3.600.000
 • قیمت سنگ کوبیک کریستال سفید 3.600.000

برای مشاهده جزئیات بیشتر قیمتهای سنگ کوبیک در زیر هر عکس (علامت +) کلیک کنید.

 • تنوع انواع کوبیک یکی از مزایای این محصول به شمار می‌آید که با توجه به نیاز مشتری و نظر مجریان قابل انتخاب است. کوبیک شش وجه برش نیز یک تنوع از سنگ کوبیک است.
  • کوبیک شش وجه برش نوعی از مدل برش کوبیک می‌باشد که شبیه کوبیک منظم است با این تفاوت که هر شش طرف سنگ به وسیله تیغه بریده شده و فاقد وجه شکسته (گیوتین) می‌باشد.
  • این نوع کوبیک بدلیل کاهش صدای ناشی از عبور خودرو بیشتر برای خیابان‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • به دلیل صیقلی بودن سطح این نوع کوبیک بهتر است در خیابان های بدون شیب مورد استفاده قرار گیرد.
  • برای انتخاب نوع کوبیک بهتر است با مهندسین اجرایی یا کارشناسان این مجموعه مشاوره کنید.
  • کوبیک شش وجه برش نیز مانند کوبیک منظم در سه سایز استاندارد و همچنین ابعاد سفارشی تولید می‌شود.
  • برای اطلاع از نحوه خرید ابعاد سفارشی می‌توانید به صفحه توضیحات مراجعه فرمایئد.
  • برای مشاهده نمونه کار سنگ کوبیک شش وجه برش در پروژه میدان امام حسین اصفهان (شهرداری اصفهان) می‌توانید به مجله اصفهان نما مراجعه فرمایئد.
  • سطح پوشش کوبیک شش وجه برش تقریبا برابر با کوبیک منظم می‌باشد.
برای خرید این محصول با مدیر فروش اصفهان کوبیک تماس بگیرید.

میزان پوشش دهی هر تن سنگ کوبیک چند متر مربع است ؟

کوبیک گرانیت مشکی

اصفهان کوبیک گرانیت دودی شش وجه برش باف

قیمت

برای مشاهده قیمت کوبیک گرانیت شش وجه برش مشکی روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

 1. هر تن: 4.200.000 تومان

for export:
Bulk: 93.00 USD per Ton
FIBC: 98.00 USD per Ton
Box Pallet: 108.00 USD per Ton
هر تن: 4.700.000 تومان

for export:
Bulk: 103.00 USD per Ton
FIBC: 108.00 USD per Ton
Box Pallet: 118.00 USD per Ton
هر تن: 5.100.000 تومان

for export:
Bulk: 111.00 USD per Ton
FIBC: 116.00 USD per Ton
Box Pallet: 126.00 USD per Ton

کوبیک گرانیت سفید

اصفهان کوبیک گرانیت سفید شش وجه برش

قیمت

برای مشاهده قیمت کوبیک گرانیت شش وجه برش سفید روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

 1. هر تن: 4.200.000 تومان

for export:
Bulk: 93.00 USD per Ton
FIBC: 98.00 USD per Ton
Box Pallet: 108.00 USD per Ton
هر تن: 4.700.000 تومان

for export:
Bulk: 103.00 USD per Ton
FIBC: 108.00 USD per Ton
Box Pallet: 118.00 USD per Ton
هر تن: 5.100.000 تومان

for export:
Bulk: 111.00 USD per Ton
FIBC: 116.00 USD per Ton
Box Pallet: 126.00 USD per Ton

کوبیک گرانیت خرمدره

قیمت

برای مشاهده قیمت کوبیک گرانیت شش وجه برش خرمدره روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

 1. هر تن: 4.200.000 تومان

for export:
Bulk: 93.00 USD per Ton
FIBC: 98.00 USD per Ton
Box Pallet: 108.00 USD per Ton
هر تن: 4.700.000 تومان

for export:
Bulk: 103.00 USD per Ton
FIBC: 108.00 USD per Ton
Box Pallet: 118.00 USD per Ton
هر تن: 5.100.000 تومان

for export:
Bulk: 111.00 USD per Ton
FIBC: 116.00 USD per Ton
Box Pallet: 126.00 USD per Ton

کوبیک گرانیت قرمز

قیمت

برای مشاهده قیمت کوبیک گرانیت شش وجه برش قرمز روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 4.500.000 تومان

for export:
Bulk: 99.00 USD per Ton
FIBC: 104.00 USD per Ton
Box Pallet: 114.00 USD per Ton
هر تن: 5.100.000 تومان

for export:
Bulk: 111.00 USD per Ton
FIBC: 116.00 USD per Ton
Box Pallet: 126.00 USD per Ton
هر تن: 5.500.000 تومان

for export:
Bulk: 119.00 USD per Ton
FIBC: 124.00 USD per Ton
Box Pallet: 134.00 USD per Ton

کوبیک تراورتن سفید-کرم

اصفهان کوبیک تراورتن سفید بافت

قیمت

برای مشاهده قیمت تراورتن شش وجه برش سفید – کرم روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.000.000 تومان

for export:
Bulk: 63.00 USD per Ton
FIBC: 68.00 USD per Ton
Box Pallet: 78.00 USD per Ton
هر تن: 3.500.000 تومان

for export:
Bulk: 71.00 USD per Ton
FIBC: 76.00 USD per Ton
Box Pallet: 86.00 USD per Ton
هر تن: 4.000.000 تومان

for export:
Bulk: 81.00 USD per Ton
FIBC: 86.00 USD per Ton
Box Pallet: 96.00 USD per Ton

کوبیک تراورتن لیمویی

قیمت

برای مشاهده قیمت کوبیک تراورتن شش وجه برش لیمویی روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.500.000 تومان

for export:
Bulk: 72.00 USD per Ton
FIBC: 77.00 USD per Ton
Box Pallet: 88.00 USD per Ton
هر تن: 4.000.000 تومان

for export:
Bulk: 78.00 USD per Ton
FIBC: 83.00 USD per Ton
Box Pallet: 92.00 USD per Ton
هر تن: 4.500.000 تومان

for export:
Bulk: 86.00 USD per Ton
FIBC: 90.00 USD per Ton
Box Pallet: 100.00 USD per Ton

کوبیک تراورتن قرمز

قیمت

برای مشاهده قیمت سنگ کوبیک تراورتن شش وجه برش قرمز روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.500.000 تومان

for export:
Bulk: 72.00 USD per Ton
FIBC: 77.00 USD per Ton
Box Pallet: 88.00 USD per Ton
هر تن: 4.000.000 تومان

for export:
Bulk: 78.00 USD per Ton
FIBC: 83.00 USD per Ton
Box Pallet: 92.00 USD per Ton
هر تن: 4.500.000 تومان

for export:
Bulk: 86.00 USD per Ton
FIBC: 90.00 USD per Ton
Box Pallet: 100.00 USD per Ton

کوبیک کریستال مشکی

قیمت

برای مشاهده قیمت کوبیک کریستال شش وجه برش مشکی روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.500.000 تومان

for export:
Bulk: 72.00 USD per Ton
FIBC: 77.00 USD per Ton
Box Pallet: 88.00 USD per Ton
هر تن: 4.000.000 تومان

for export:
Bulk: 78.00 USD per Ton
FIBC: 83.00 USD per Ton
Box Pallet: 92.00 USD per Ton
هر تن: 4.500.000 تومان

for export:
Bulk: 86.00 USD per Ton
FIBC: 90.00 USD per Ton
Box Pallet: 100.00 USD per Ton

کوبیک شبه گرانیت مشکی

سنگ کوبیک شبه گرانیت شش وجه برش

قیمت

برای مشاهده قیمت کریستال شش وجه برش سفید روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

 1. هر تن: 4.200.000 تومان

for export:
Bulk: 93.00 USD per Ton
FIBC: 98.00 USD per Ton
Box Pallet: 108.00 USD per Ton
هر تن: 4.700.000 تومان

for export:
Bulk: 103.00 USD per Ton
FIBC: 108.00 USD per Ton
Box Pallet: 118.00 USD per Ton
هر تن: 5.100.000 تومان

for export:
Bulk: 111.00 USD per Ton
FIBC: 116.00 USD per Ton
Box Pallet: 126.00 USD per Ton

کوبیک کریستال طوسی

اصفهان کوبیک کریستال طوسی شش وجه برش

قیمت

برای مشاهده قیمت کریستال شش وجه برش طوسی روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.600.000 تومان

for export:
Bulk: 72.00 USD per Ton
FIBC: 77.00 USD per Ton
Box Pallet: 88.00 USD per Ton
هر تن: 4.100.000 تومان

for export:
Bulk: 78.00 USD per Ton
FIBC: 83.00 USD per Ton
Box Pallet: 92.00 USD per Ton
هر تن: 4.600.000 تومان

for export:
Bulk: 86.00 USD per Ton
FIBC: 90.00 USD per Ton
Box Pallet: 100.00 USD per Ton

کوبیک کریستال سفید

اصفهان کوبیک کریستال سفید

قیمت

برای مشاهده قیمت کریستال شش وجه برش سفید روی ابعاد مورد نظر در زیر کلیک کنید

هر تن: 3.600.000 تومان

for export:
Bulk: 72.00 USD per Ton
FIBC: 77.00 USD per Ton
Box Pallet: 88.00 USD per Ton
هر تن: 4.100.000 تومان

for export:
Bulk: 78.00 USD per Ton
FIBC: 83.00 USD per Ton
Box Pallet: 92.00 USD per Ton
هر تن: 4.600.000 تومان

for export:
Bulk: 86.00 USD per Ton
FIBC: 90.00 USD per Ton
Box Pallet: 100.00 USD per Ton